Informace k reklamaci

Nezapomeňte, že v případě obdržení vadného nebo poškozeného zboží máte právo na reklamaci. Pro tu využijte formulář, který najdete níže. Reklamované zboží, prosím zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. 

Reklamované zboží je třeba odeslat na následující adresu: 

Boty JANA

Hlaváčkovo nám. 3

796 01 Prostějov

Do balíčku vložte prosím doklad o nákupu a podepsaný formulář , dostupný zde:

https://botyjana.cz/wp-content/uploads/2020/11/Reklamacni_formular.pdf